Jak to na Ořechové hoře zapíchl Marcus Aurelius Probus

linka

Náhody ve vesmíru neexistují. A není náhodou ani to, že nejsevernější okraj Panonské nížiny, Pálava, se stala vinařským krajem díky jednomu z nejslavnějších rodáků Panonie. Réva se tu pěstuje už přes sedmnáct století díky římskému císaři Marku Aureliovi Probovi. Významný evropský panovník a vojevůdce miloval víno a zrušil do té doby platný – a naprosto nerozumný – zákaz vysazovat révu vinnou v oblastech severněji od Alp.

Rodák ze Sremske Mitrovice, dnes náležející Srbsku, podnikl do oblasti kolem Dunaje několik vojenských tažení, aby posílil hranici svého impéria před nájezdy Germánů. Vyčerpaný po těžkých bojích na Moravě stáhl se na jižní svah jakýchsi vápencových skalisek, kde se před ním otevřela jeho rodná Panonie. Marcus Aurelius žasl nad zdejší nádhernou mírně zvlněnou krajinou a požádal svého osobního sluhu, aby mu ihned sehnal nějaké víno. Jeho dojetí nad krásami nejsevernějších zákoutí rodného kraje pokazilo zjištění, že zdejší lid víno nezná a révu nepěstuje. Energického císaře prosluvšího válečnými vítězstvími to naštvalo (snad za to mohl i fakt, že si místo do rozkvetlých hvozdíků sedl na bodavé listy máčky) a rozzuřeně vyskočil na nohy a do svahu – dnes mu místní říkají Ořechová hora a leží u obce Březí – zarazil vší silou svůj vinařský nůž, který nosil vždy při sobě. V těch místech – snad právě díky jeho kvalitní římské oceli – dnes sklízíme naše nejlepší vlašáky.

Podobných nástrojů dodnes nacházejí nejen archeologové ve zdejším kraji spousty. Mají přes sedmnáct století a jsou důkazem, že Markův rozkaz okamžitě dovézt na sever Panonie révu byl ihned splněn. Římský císař tehdy uklidnil vyschlé a vztekem rozpálené hrdlo alespoň zdejším pivem, germánským nápojem, který mu poněkud ztrpčil sladkou dochuť nedávného vítězství nad těmito kmeny. Markus ihned poté z Pálavy odjel. Prý už musel. Vděku za rozšíření vinařství na Pálavsko se dočkal až o sedmnáct století později, kdy inženýři Veverka a Zatloukal pojmenovali nového křížence odrůd Neuburské a Ryzlink Rýnský jeho druhým jménem – Aurelius.


 

Je příběh o Marcusovi fikce nebo realita?

Ukázat výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Sdílaj článek
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter